Over > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Onze visie

Thuiszorg de GeZusters is opgericht per 1 mei 2014.
Integrale zorg in een extramurale omgeving waarbij de cliënt centraal staat en de zorg recht uit het hart gegeven wordt. Daarbij is transparante zorgverlening en werken met vaste teams een belangrijk speerpunt.

Onze missie is het mogelijk maken en ons houden aan deze visie, verbindingen binnen de sociale kaart te realiseren en zo een netwerk om de client creëren die verantwoord en veilig thuis wonen mogelijk maakt. Om integrale zorg in de thuissituatie te kunnen bieden, zijn alle elementen aanwezig binnen de organisatie.

Lid van de branche vereniging

Wij vinden het belangrijk om goed geïnformeerd te blijven. En volgen de ontwikkelingen in de branche nauwgezet.

Werken aan de toekomst

Wij zijn gecertificeerd om zorgprofessionals op te leiden.

Kwaliteit gegarandeerd

Kwaliteit van zorg is essentieel, wij vinden het belangrijk dat u veilig en verantwoord thuis kunt blijven wonen.

Wij bieden onze ondersteuning aan voor de volgende instellingen:

Gemeente, verzekeraar en zorgkantoor.

Wij bieden de volgende ondersteuning in Hoevelaken en Nijkerkerveen:

– Verpleging;

– Huishoudelijke ondersteuning;

– Persoonlijke verzorging;

– Ondersteuning in de laatste levensfase;

– Persoonsalarmering;

– Dagbesteding

In de gehele gemeente Nijkerk (incl. Hoevelaken en Nijkerkerveen):

– Huishoudelijke ondersteuning;
– (lichte) Begeleiding;

Wij leveren geen ondersteuning vanuit de zorgverzekeringswet bij:
– CZ verzekerde;
– Menzis verzekerde

WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
– Gemeente Nijkerk

WLZ (wet langdurige zorg)
– Zorgkantoor Utrecht

ZVW (zorgverzekeringswet)
– Zilveren Kruis Achmea
– FBTO
– Interpolis
– Friesland Verzekeringen
– VGZ
– IZA Zorgverzekeraar
– Unive
– DSW
– Stad Holland Verzekeraar
– Caresq
– Aevitae
– Ditzo
– In Twente Zorgverzekeraar
– Zorgverzekeraar UMC