Home > Privacy & klachten

Privacy & klachten

Heeft u een klacht vertel het ons, bent u tevreden? vertel het een ander.

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van zorg en transparantie naar u als cliënt. Wij hopen dan ook dat we met elkaar in gesprek blijven en dat u ons de kans geeft uw klacht serieus te nemen. Dit is belangrijk omdat wij daarmee de mogelijkheid en ruimte krijgen onze werkwijze te verbeteren. Onze coördinatoren zijn goed bereikbaar, spreek ze gerust aan. Mocht u liever met iemand anders binnen de organisatie in gesprek gaan, kunt u Carola Vonk (klachtenfunctionaris) benaderen om een melding te maken van een situatie die u niet prettig vind.

U kunt haar mailen op Carola@thuiszorgdegezusters.nl, zij neemt dan spoedig contact met u op.

Mocht de situatie zodanig zijn dat u liever met een onpartijdige partij in gesprek wilt gaan dan kunt u dit doen via Klachtenportaal zorg, u kunt hen benaderen via het online klachtenformulier.

Vrijheid is een groot goed, echter zijn er soms situaties waarin maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van de cliënt te waarborgen. Dit is vast gelegd in de wet zorg en dwang (WZD) u kunt hier denken bij bijvoorbeeld een vergevorderde dementie of psychische aandoeningen waarbij de cliënt en/of omgeving gevaar lopen. Wij volgen deze wet nauwkeurig en strikt.

Voor vragen betreft de wet zorg en dwang, kunt u zich richten tot Alissa Plaggenhoef (functionaris WZD). U kunt haar mailen op Alissa@thuiszorgdegezusters.nl.

Uw privacy respecteren wij, bij de intake van de zorg wordt er met u besproken met wie wij informatie mogen delen ten behoeve van uw gezondheid bijv. met de huisarts of andere eerstelijnszorg. Alle gegevens die wij in uw dossier bewaren, worden met grote zorgvuldigheid bewaard en behandeld.

In onze leveringsvoorwaarden vindt u alle informatie over plichten en rechten jegens elkaar.