Thuiszorg de GeZusters is een laagdrempelig, open en transparante organisatie. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en proberen vandaar uit een complete vorm van zorg te realiseren. Om de balans binnen de organisatie te behouden, waarmee de kwaliteit van zorg maximaal geborgd blijft heeft onze organisatie diverse vormen van toezicht. Wij hebben een cliëntenraad een klachtencommissie maar ook een raad van commissarissen.

Wij zijn HKZ/ ISO 9001 gecertificeerd, dit houd in dat al onze processen jaarlijks worden getoetst of zij voldoen aan de wettelijke eisen en dat wij dat doen wat wij beloven.

Thuiszorg de GeZusters heeft zich inmiddels bewezen in kwaliteit en transparantie het jaarlijkse clienttevredenheidsonderzoek scoort dan ook hoog. gemiddeld over de jaren heen is dit een hele mooie 9.

En hier zijn wij ongelofelijk trots op.

Bestuur

Linda van Binnendijk  

Als verpleegkundige in de wijk ben ik gestart met thuiszorg de GeZusters om zorg Recht uit het hart te kunnen verlenen. U als cliënt weer centraal in een transparante en oprechte organisatie. Een boetiek in de thuiszorg waar u alle vormen van zorg kunt vinden.  Daarbij willen wij u ontzorgen en ondersteunen in de zelfredzaamheid om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Onze zorgverleners staan dag en nacht voor u klaar.  

Ik stel jullie graag voor aan onze raad van commissarissen.

De Raad van Commissarissen van Thuiszorg de GeZusters onderschrijft de Governancecode Zorg en volgt het in deze Code bepaalde. Zij heeft een visie waarop zij haar toezicht uitvoert en dit document legt deze visie vast.

Raad van Commissarissen

Wie

Mevrouw mr. A. (Antoinette) Kouwenaar-de Coninck

Kouwenaar Advocatuur

Antoinette Kouwenaar-de Coninck (1970) heeft een brede maatschappelijke belangstelling, waaronder voor de zorg. Zij is sinds begin 2019 betrokken bij Thuiszorg de GeZusters en vervult met ingang van 2020 het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Kouwenaar is sinds 1998 advocaat en heeft zich vanaf 2004 als zelfstandig advocaat gevestigd bij Kouwenaar Advocatuur te Nijkerk, waarin zij bedrijven, organisaties en particulieren adviseert en waar nodig bijstaat op het gebied van het contracten- en ondernemersrecht, waaronder het arbeidsrecht. Haar aanpak kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, integriteit, deskundigheid en een prag­matische inslag. Daarnaast treedt zij bij tijd en wijle op als (gast)docent voor brancheorganisaties. Zij was in de periode 2014 tot en met 2017 voorzitter van de RvT Stichting Eem-Vallei Educatief (overkoepelende organisatie voor 11 scholen met openbaar basisonderwijs) en vervulde  daarvoor allerlei andere bestuursfuncties, waaronder als lid van het Algemeen Bestuur van de KvK Gooi- Eem- en Flevoland.

Mevrouw Kouwenaar studeerde civiel recht in Leiden.

mr. C.C. (Chiel) Dingemanse

Chiel Dingemanse (1977)  is sinds begin 2019 betrokken bij Thuiszorg de GeZusters en vervult met ingang van 2020 zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Dingemanse is sinds 2006 belastingadviseur waarbij hij zich als partner van TaxAccountancy B.V. (een accountants en advieskantoor te Hilversum) met name richt op fiscale en financiële advisering aan bedrijven, organisaties en particulieren. Een groot deel van deze cliënten is actief in de zorg.

De aanpak van de heer Dingemanse kenmerkt zich door persoonlijke aandacht toegespitst op de kenmerken van de organisatie. Dus formeel waar het moet, maar pragmatisch waar het kan. Maar nooit zonder het maatschappelijk belang uit het oog te laten. Deskundigheid en integriteit zijn daarbij de basisvoorwaarden.

De heer Dingemanse studeerde fiscaal recht in Amsterdam (UVA).

Mevrouw M.L.C. (Marly) Klein-Schuurs

Marly Klein-Schuurs (1955) is begin 2022 toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Zij heeft fysiotherapie gestudeerd en vervolgens 11 jaar als fysiotherapeut gewerkt. Daarna is zij mede vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid bestuurlijk actief geworden. Zij werkte in het openbaar bestuur als raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Hoevelaken en vervolgens in de gemeente Nijkerk. Als wethouder heeft zij de Wmo, Publieke gezondheid en Welzijn in haar portefeuille gehad.

Daarnaast heeft zij vele bestuurlijke functies vervuld. Vanuit haar achtergrond in en hart voor de zorg heeft deze steeds haar bijzondere belangstelling gehad. Zij heeft ruim 10 jaar geparticipeerd in de clientenraad van Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Zij heeft ervaring met beleidsmatige vraagstukken en zoekt graag de verbinding. Haar bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de mens en kwaliteit van leven.