Over > Organisatie

Organisatie

Thuiszorg de GeZusters

Werkt recht vanuit het hart.

Rekening houdend met de kaders die zijn gesteld binnen de zorg, proberen wij deze zorg aan u, bij u thuis, zo optimaal mogelijk te bieden. Om dit te mogen bieden zijn er kwaliteitseisen en kaders vanuit de overheid en vanuit de zorgverzekeraar opgesteld, waar wij aan moeten voldoen.

Thuiszorg de GeZusters voldoet aan deze kwaliteitseisen en kaders. Wij hanteren de Governancecode van de zorg, de kaders die zijn opgesteld door de IGJ en zijn wij ISO9001/HKZ (harmonisatie kwaliteit in de zorg) gecertificeerd.

De toetsingskaders indicatoren wijkverpleging:

Thema 1 – De cliënt centraal

Thema 2 – Integrale zorg

Thema 3 – Veilige zorg thuis

Thema 4 – Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige

Thema 5 – Sturen op kwaliteit

In de zorg lopen wij tegen uitdagingen aan. Enerzijds ons hart dat graag voor u wilt zorgen en anderzijds het tekort aan professionals dat steeds meer zichtbaar wordt. Samenwerken met u en andere professionals in de zorg is daarom heel belangrijk. Thuiszorg de GeZusters is dan ook continu op zoek naar verbinding en naar samenwerkingsverbanden om uw zorg voor nu en in de toekomst te waarborgen.

Toezicht op verantwoorde zorg
Onze bestuurder en Raad van Commissarissen houden toezicht, zodat de organisatie de juiste koers blijft volgen en dat de toetsingskaders en de Governancecode worden nageleefd.

Bestuurder en oprichter

In mei 2014 ben ik gestart met Thuiszorg de GeZusters. Als bestuurder hecht ik veel waarde aan de kwaliteit van zorg en zoek ik verbinding met alle betrokken partijen. Samenwerken is van essentieel belang om ons werk, voor nu en de toekomst, te kunnen waarborgen.

Mijn passie voor mensen en waartoe de mens beweegt, geeft inspiratie en energie om alle processen daaromheen zo soepel mogelijk te laten verlopen waarbij de cliënt centraal staat.

Mevrouw L (Linda)
Van Binnendijk- van Gellekom

Mevrouw M.L.C. (Marly)
Klein-Schuurs

Voorzitter Raad van Commissarissen (zorg en kwaliteit)

Marly Klein is begin 2022 toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Zij heeft fysiotherapie gestudeerd en heeft vervolgens 11 jaar als fysiotherapeut gewerkt. Daarna is zij, mede vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid, bestuurlijk actief geworden. Zij werkte in het openbaar bestuur als raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Hoevelaken en vervolgens in de gemeente Nijkerk. Als wethouder heeft zij de Wmo, Publieke gezondheid en Welzijn in haar portefeuille gehad.

Daarnaast heeft zij vele bestuurlijke functies vervuld. Vanuit haar achtergrond in en hart voor de zorg heeft deze steeds haar bijzondere belangstelling gehad. Zij heeft ruim 10 jaar geparticipeerd in de cliëntenraad van Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Zij heeft ervaring met beleidsmatige vraagstukken en zoekt graag de verbinding. Haar bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de mens en kwaliteit van leven.

Bestuurslid raad van Commisarrissen (financiën)

Chiel Dingemanse (1977) is sinds begin 2019 betrokken bij Thuiszorg de GeZusters en vervult met ingang van 2020 zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Dingemanse is sinds 2006 belastingadviseur, waarbij hij zich als partner van TaxAccountancy B.V. (een accountants en advieskantoor te Hilversum) met name richt op fiscale- en financiële advisering aan bedrijven, organisaties en particulieren. Een groot deel van deze cliënten is actief in de zorg.

De aanpak van de heer Dingemanse kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, toegespitst op de kenmerken van de organisatie. Dus formeel waar het moet, maar pragmatisch waar het kan. Maar nooit zonder het maatschappelijk belang uit het oog te verliezen. Deskundigheid en integriteit zijn daarbij de basisvoorwaarden.

De heer Dingemanse studeerde fiscaal recht in Amsterdam (UVA).

Mr. C.C. (Chiel)
Dingemanse

Vacature raad van Commissarissen