Mantelzorgers

Mantelzorgers

Wanneer bent u nou mantelzorger?

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. U speelt een belangrijke rol in de ondersteuning aan de cliënt.

Als levenspartner, ouder, kind, goede vriend(in) of als betrokken buren, bent u een enorme steun en zorgt u (on)bewust al een lange tijd voor iemand. Het steeds langer thuis wonen, kan er voor zorgen dat u overbelast raakt en u hulp nodig heeft. Maar u als mantelzorger wordt ook steeds belangrijker binnen het zorglandschap, door de vele handen die wij als zorgprofessionals te kort komen.

Wij proberen samen met de mantelzorger te kijken naar een goede balans. Wij werken met u samen en zoeken naar passende oplossingen.

Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.