Elementor #1120

Aftreden Mr. A. Kouwenaar de Coninck.  Ons dankwoord gaat uit naar Antoinette Kouwenaar,  voorzitter raad van commissarissen, zij neemt per 1 oktober 2023 afscheid. Wij danken haar voor haar langjarige deskundige inzet voor en grote betrokkenheid bij Thuiszorg de GeZusters. Haar ervaring en kennis hebben een grote en belangrijke bijdrage geleverd bij het professionaliseren van […]